Theorie

Theorielessen:

Visueel worden de vragen en oplossingen aan je kenbaar gemaakt.

THEORIELESSEN ZIJN GRATIS (mits de opleiding bij autorijschool Tonnie Zuur b.v worden gevolgd).
De theorielessen worden elke dinsdagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur gegeven in het bijgebouwtje van de Baptistenkerk aan de Twijnerstraat 6 in Borne.
let op: behalve de laatste dinsdag van de maand.
Theorieboekjes en USB-Stick zijn verkrijgbaar voor € 35 bij de rijschool. Je bent hierdoor verzekerd van de laatste uitgaves.
De prijs van het theorie-examen tegen het CBR-tarief zowel voor de motor als ook voor de auto.

 

 

 

 

 

Route beschrijving naar het theorielokaal